Nieuwe publicatie "Maison Helman"

Wij hebben uw geduld op de proef gesteld maar we kunnen u uiteindelijk dan toch de publicatie “Maison Helman” voorstellen. Een realisatie van de Geschied- en Heemkundige Kring Sint-Achtenberg in samenwerking met de bibliotheek.
De tweetalige publicatie telt 96 pagina’s en is uitgevoerd in vierkleurendruk. De auteur, Mario Baeck, schetst in het boek de geschiedenis van Maison Helman Céramique van bij het ontstaan in 1902 tot de sluiting in 1958. Het boek is te koop aan de balie voor de prijs van € 25,00. U kan het boek ook via de post ontvangen door overschrijving van € 27,00 op rekeningnummer BE35 4255 2010 8137 van de Heemkundige Kring Sint-Achtenberg met vermelding “Helman”.